Mūsu aktīvisti

Iepazīsimies – tie esam mēs, kas veidojam šo klubu (ar laiku arī plašākā izklāstā):

Kluba prezidents Ivars Prikulis

Rezultāti, kopvērtējumi, saziņa ar presi, un … Aivars Narvaišs

Kluba valdes locekļi Normunds Narvaišs un Jānis Seņko

Sabiedriskās attiecības Inga Ozoliņa (e-pasts: ozooinga(AT)gmail.com
telefons: divi9404378), Ilga Elksnīte

Labākais aktīvais sportists, ilggadējs kluba biedrs un aktīvists Guntis Dude 

Sacensību organizācijas atbalsts un ne tikai Indra Segliņa (e-pasts: indra.seglina(AT)emergn.com  telefons: divi9496200)

Mūsu aktīvākās ģimenes – Prikuļi, Narvaiši, Elksnīši, Pušņakovi, Redisoni, Seņko,  Krumbergi, Segliņi, Dudes …