Mūsu aktīvisti

Iepazīsimies – tie esam mēs, kas veidojam šo klubu (ar laiku arī plašākā izklāstā):

Kluba prezidents Ivars Prikulis

Rezultāti, kopvērtējumi, saziņa ar presi, un … Aivars Narvaišs

Sabiedriskās attiecības Ilga Elksnīte

Labākais aktīvais sportists un ilggadējs kluba biedrs Guntis Dude

Sacensību organizācijas atbalsts un ne tikai Indra Segliņa 

Mūsu aktīvākās ģimenes – Elksnīši, Pušņakovi, Segliņi, Dudes, Redisoni, Prikuļi, Upīši, Krumbergi …