Mūsu aktīvisti

Iepazīsimies – tie esam mēs, kas veidojam šo klubu (ar laiku arī plašākā izklāstā):

Kluba prezidents Ivars Prikulis

Rezultāti, kopvērtējumi, saziņa ar presi, un … Aivars Narvaišs

Kluba valdes locekļi Normunds Narvaišs un Jānis Seņko

Sabiedriskās attiecības Ilga Elksnīte 

Mūsu aktīvākās ģimenes – Prikuļi, Narvaiši, Elksnīši, Pušņakovi, Redisoni, Seņko,  Krumbergi, Segliņi, Dudes …